Kupující darovali během Národní potravinové sbírky 2016 rekordních 312 tun potravin!


Národní potravinová sbírka 2016 přinesla potřebným rekordní hodnotu vysbíraného zboží. Lidé v rámci celé České republiky darovali 312 tun, což je o 76 tun více než loni. Nejvíc odevzdali dárci v Praze, kde mezi nejčastější položky patřily mouka, krupice, kaše, těstoviny a nápoje. Zapojení výrobci a organizace mimo obchodních řetězců vybraly a přispěly do celkového rozpočtu 30 tunami. Letos se poprvé vybíralo i nepotravinové zboží, jehož celková hmotnost dosáhla na 4,6 tun v průměrné celkové hodnotě 640 000 Kč.

Z celkového odevzdaného množství potravin by se dalo vyrobit zhruba 768 000 porcí jídla, které by nasytilo všechny obyvatele Brna, Ostravy a Liberce. Nejvíce potravin se v sobotu vybralo v Praze, a to více než 71 tun. Dále následoval kraj Jihomoravský s necelými 35 tunami a kraj Moravskoslezský, kde se vybralo téměř 26 tun. Meziroční zlepšení o 50 % zaznamenal Pardubický kraj, naopak jako jediná si pohoršila Vysočina.  Více zde.

„Za rekordními výsledky stojí především větší informovanost veřejnosti, která pozoruje, že se na jedné straně jídlem skutečně plýtvá, a na druhé straně si ho nemohou koupit v dostatečné míře určité skupiny lidí. Konkrétně se jedná o seniory, matky samoživitelky, pěstounské rodiny, hendikepované a další. Právě upozornit na tuto problematiku je smyslem naší sbírky,“ připomíná Pavlína Kalousová z pořádající organizace Byznys pro společnost.

Do Národní potravinové sbírky se zapojily vybrané obchody Albert, BILLA, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny Market, Tesco a všechny drogerie dm markt a ROSSMANN.

 

Podívejte se do naší galerie, jak vypadala některá sběrná místa.

 

___________________________________________________________________________________

Vitejte na webu České Federace potravinových bank

 

Česká Federace potravinových bank je spolek s humanitárním zaměřením. Je nevládní, apolitická a není vázána na žádné náboženské hnutí. Je řízená předsednictvem, ve kterém jsou reprezentovány hlavní charitativní organizace a potravinové banky působící na území republiky.

Shromažďuje zdarma potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.

Má sídlo v Praze a v budoucnu chce vybudovat sklady ve všech krajích (vždy jednu potravinovou banku v kraji). Činnost potravinových bank spočívá v darování a rozdělování a jejich práce se opírá o dobrovolnou bezplatnou pomoc a dárcovství.

 

*******************************************************************************************

Důležité sdělení

 

Česká federace potravinových bank oznamuje, že jejím členem v Plzni je Potravinová banka Plzeň, z.s., IČO 03191893, bližší informace jsou na této stránce vlevo, po rozkliknutí.

 

V Plzni existuje organizace s názvem Plzeňská potravinová banka, o.s., IČO 01467701, předseda Jiří Pěnkava. Tato organizace není součástí sítě potravinových bank, není členem České federace potravinových bank. Není de facto potravinovou bankou a tento chráněný název používá neoprávněně.

 

Na dary potravin poskytnuté této organizaci se nevztahují pravidla uvedená v Informaci GFŘ k uplatnění DPH při darování potravin do potravinových bank (viz zde níže).

 

********************************************************************************************

Informace GFŘ k uplatnění DPH při darování potravin do potravinových bank

2014_DPH_Darovani-zbozi-potravinovove-banky.pdf (107725)

 

********************************************************************************************

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu potravinových bank v roce 2015.

 

********************************************************************************************

Zásobování

Prvovýrobci: ovoce, zelenina, mléko,

Potravinářský průmysl: trvanlivé, mražené a chlazené výrobky, masné výrobky,

Hypermarkety a supermarkety: čerstvé výrobky stažené z regálů před vypršením trvanlivosti, výrobky neprodejné ale zdravotně nezávadné,

Evropská unie: PEAD (Evropský program potravinové pomoci nejchudším obyvatelům EU), který umožňuje využití výrobků z intervenční fondů a ze stažených národních přebytků (obilí, rýže, mléko) k výrobě potravin a jejim předáním charitativním organizacím,

Veřejnost: v rámci sbírek trvanlivých výrobků v hypermarketech a supermarketech, zvlášť během posledního listopadového víkendu (evropská sbírka).


Skladování

Výrobky jsou dopravovány do skladů, kde jsou tříděny a skladovány dle nejpřísnějších hygienických pravidel potravinové bezpečnosti.

Všechny tyto úkony jsou prováděny zaměstnanci nebo dobrovolníky.

Potřebná zařízení, jako i režijní náklady, jsou financovány subvencemi místních nebo regionálních samospráv, firemními dary, příspěvky servisních klubů nebo občanů a také účastnickými příspěvky distribuujících neziskových organizací.

Odpovědní spolupracovníci jsou dobře obeznámeni s pravidly pro skladování potravin.


Distribuce

Potravinové banky rozdělují tyto výrobky jedině mezi místní neziskové organizace a sociální instituce, jejichž náplní je doprovázet osoby v těžkých situacích, aby mohly znovu najít své místo ve společnosti.

Potravinová pomoc je prováděná různými způsoby - stravováním v jídelnách, balíčky, sociálními obchody.

Aby doprovázely tuto pomoc, potravinové banky nabízejí neziskovým organizacím vzdělávací programy věnované potravinové bezpečnosti, dietetickým principům a naslouchání lidem v nouzi.

Stálé společné promýšlení s distribučními asociacemi dovoluje inovovat praxi ve prospěch zvyšování aktivity podporovaných osob, v jejich formaci na spotřebu, správnou výživy, přípravu jídel, realizaci rozpočtu atd… Potravinová banka představuje místo setkávání a výměny praktických rad.