Odstartovali jsme přípravy 4. ročníku Národní potravinové sbírky!

 

Další ročník sbírky byl zahájen přijetím Memoranda o spolupráci, které podepsali samotní organizátoři akce - platforma Byznys pro společnost, Česká federace potravinových bank a Armáda spásy. Národní potravinová sbírka proběhne opět v listopadu.

Chudoba, hlad a plýtvání jídlem patří v současnosti k nejnaléhavějším světovým problémům. Jen v České republice se denně vyhodí zhruba 30 % vyprodukovaných potravin. „Prevence vzniku potravinového odpadu se týká nás všech. Proto apelujeme na všechny občany, aby se při nakupování jídla chovali odpovědně a zamysleli se, zda jsou vůbec schopni vše spotřebovat," komentuje situaci Pavel Štern, ředitel programů platformy Byznys pro společnost.

 

Memorandum je klíčový dokument, který zavazuje všechny partnery, aby na Národní potravinové sbírce spolupracovali. V naší zemi sbírka slouží k zajištění bezpečných potravin pro ty nejchudší. Šéf České federace potravinových bank, Martin Fabrice Plichta, vysvětluje: „Chudí lidé by měli mít možnost využívat příležitosti potravinových řetězců k zabezpečení svých základních potřeb." Ředitel pro rozvoj fundraisingu Armády spásy v ČR Jakub Vopelák dodává: „V případech, kdy dochází k znehodnocování potravin v celém dodavatelském řetězci, budeme společně prosazovat řešení, která povedou k zlepšení prevence, logistiky, opětovného užití a možnosti darování."

 

Do minulého ročníku sbírky se zapojilo celkem 470 prodejen, více než 100 neziskových organizací a téměř 3000 dobrovolníků. V rámci jednodenní akce se podařilo nashromáždit 236 tun darovaných potravin pro sociálně potřebné. A v letošním roce organizátoři očekávají, že čísla budou překonána.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Vitejte na webu České Federace potravinových bank

 

Česká Federace potravinových bank je spolek s humanitárním zaměřením. Je nevládní, apolitická a není vázána na žádné náboženské hnutí. Je řízená předsednictvem, ve kterém jsou reprezentovány hlavní charitativní organizace a potravinové banky působící na území republiky.

Shromažďuje zdarma potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.

Má sídlo v Praze a v budoucnu chce vybudovat sklady ve všech krajích (vždy jednu potravinovou banku v kraji). Činnost potravinových bank spočívá v darování a rozdělování a jejich práce se opírá o dobrovolnou bezplatnou pomoc a dárcovství.

 

*******************************************************************************************

Důležité sdělení

 

Česká federace potravinových bank oznamuje, že jejím členem v Plzni je Potravinová banka Plzeň, z.s., IČO 03191893, bližší informace jsou na této stránce vlevo, po rozkliknutí.

 

V Plzni existuje organizace s názvem Plzeňská potravinová banka, o.s., IČO 01467701, předseda Jiří Pěnkava. Tato organizace není součástí sítě potravinových bank, není členem České federace potravinových bank. Není de facto potravinovou bankou a tento chráněný název používá neoprávněně.

 

Na dary potravin poskytnuté této organizaci se nevztahují pravidla uvedená v Informaci GFŘ k uplatnění DPH při darování potravin do potravinových bank (viz zde níže).

 

********************************************************************************************

Informace GFŘ k uplatnění DPH při darování potravin do potravinových bank

2014_DPH_Darovani-zbozi-potravinovove-banky.pdf (107725)

 

********************************************************************************************

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu potravinových bank v roce 2015.

 

********************************************************************************************

Zásobování

Prvovýrobci: ovoce, zelenina, mléko,

Potravinářský průmysl: trvanlivé, mražené a chlazené výrobky, masné výrobky,

Hypermarkety a supermarkety: čerstvé výrobky stažené z regálů před vypršením trvanlivosti, výrobky neprodejné ale zdravotně nezávadné,

Evropská unie: PEAD (Evropský program potravinové pomoci nejchudším obyvatelům EU), který umožňuje využití výrobků z intervenční fondů a ze stažených národních přebytků (obilí, rýže, mléko) k výrobě potravin a jejim předáním charitativním organizacím,

Veřejnost: v rámci sbírek trvanlivých výrobků v hypermarketech a supermarketech, zvlášť během posledního listopadového víkendu (evropská sbírka).


Skladování

Výrobky jsou dopravovány do skladů, kde jsou tříděny a skladovány dle nejpřísnějších hygienických pravidel potravinové bezpečnosti.

Všechny tyto úkony jsou prováděny zaměstnanci nebo dobrovolníky.

Potřebná zařízení, jako i režijní náklady, jsou financovány subvencemi místních nebo regionálních samospráv, firemními dary, příspěvky servisních klubů nebo občanů a také účastnickými příspěvky distribuujících neziskových organizací.

Odpovědní spolupracovníci jsou dobře obeznámeni s pravidly pro skladování potravin.


Distribuce

Potravinové banky rozdělují tyto výrobky jedině mezi místní neziskové organizace a sociální instituce, jejichž náplní je doprovázet osoby v těžkých situacích, aby mohly znovu najít své místo ve společnosti.

Potravinová pomoc je prováděná různými způsoby - stravováním v jídelnách, balíčky, sociálními obchody.

Aby doprovázely tuto pomoc, potravinové banky nabízejí neziskovým organizacím vzdělávací programy věnované potravinové bezpečnosti, dietetickým principům a naslouchání lidem v nouzi.

Stálé společné promýšlení s distribučními asociacemi dovoluje inovovat praxi ve prospěch zvyšování aktivity podporovaných osob, v jejich formaci na spotřebu, správnou výživy, přípravu jídel, realizaci rozpočtu atd… Potravinová banka představuje místo setkávání a výměny praktických rad.