ČESKÁ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK

 

Název „Potravinová banka“ a logo jsou ochrannými známkami

 

ČFPB je členem Evropské federace potravinových bank - www.eurofoodbank.org

Principy potravinových bank

Charta evropských potravinových bank

• Každá nová potravinová banka musí souhlasit s Chartou, chce-li používat název Potravinová banka a logo

 

Cíle potravinových bank

 • bojovat proti plýtvání potravinami
 • dělit se o ně s těmi, kteří mají hlad
 • obnovovat solidaritu mezi lidmi

 

Začátky v ČR

 • od roku 1990 potravinová pomoc Naděje
 • 1992 první potravinová banka v Praze
 • 1994 Česká federace potravinových bank
 • 1997-1998 aktivita po povodních na Moravě
 • 2005 oživení činnosti ČFPB
 • 2006 nový sklad potravinové banky v Praze
 • 2009-10 potravinová banka v Ostravě
 • 2010 příprava potravinové banky Ústeckého kraje
 • 2016 v každém kraji ČR pracuje jedna potravinová banka

 Role Naděje do roku 2005

 • Potravinová pomoc od roku 1990
 • Propagátor myšlenky potravinových bank
 • Převzetí funkce potravinové banky
 • Nepravidelné zásobování kolem 30 NNO
 • Transfer know how mimo Prahu
 • Kontakt s Evropskou federací potravinových bank FEBA

Nový začátek

Nový sklad potravinové banky v Praze byl slavnostně otevřen

30. března 2006 za vzácné účasti dvou velvyslanců USA a Francie

 

 

Vydané potraviny v roce 2009

Celkové množství vydaných potravin:

335,691 tun

Hodnota vydaných potravin:

18.794.727 Kč

 

Význam potravinových bank

 • Poskytovatelé sociálních služeb získají bezplatně plnohodnotné potraviny pro svou činnost
 • Poskytovatelé sociálních služeb mají přímý vliv na činnost banky ve své blízkosti
 • Příslušníci cílové skupiny sociálních služeb získají nepeněžní materiální podporu
 • Příležitost pro humanitární pomoc v ČR
 • Potraviny z programu PEAD

 

Program PEAD Evropské unie

 • Program pomoci nejchudším občanům ES
 • Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 obecná pravidla pro dodávky potravin
 • Jednání s MPSV a MZe 2005-2007 úloha SZIF, úloha potravinových bank a NNO
 • Nařízení vlády ČR č. 306/2006 Sb.
 • od roku 2008 příjem potravin z PEAD

 

Spolupráce potravinových bank

 • Potravinové banky neposkytují dary přímo potřebným, předávají je přes organizace, které bojují proti hladu a chudobě
 • Každá potravinová banka uzavírá smlouvu distribuci s každou organizací.
 • Potravinové banky poskytují potraviny organizacím zdarma

 

Řízení potravinové banky

 • Poskytovatelé sociálních služeb mají přímý vliv na činnost banky ve své blízkosti

        účast na řízení banky

        podpora vlastního provozu

        publicita potravinových bank

        příjem potravin