Historie potravinových bank ve světě a v České republice

 

V roce 1967 John Van Hengel zakládá první potravinovou banku ve Phoenixu v Arizoně (USA) , aby čelil nárůstu chudoby a současně bojoval proti plýtvání potravinami. Více viz http://www.firstfoodbank.org/.

V roce 1984 několik charitativních asociací zakládá v Paříži první francouzskou – potažmo evropskou - potravinovou banku podle modelu amerických « Food Banks ». Podle stejného principu potravinové banky vznikly v dalších evropských státech a jsou sdružené v národních federacích. Od roku 1986 se tyto federace spojily do Evropské Federace potravinových bank (EFPB).  V roce 2014 spojuje Evropská federace potravinových bank 256 potravinových bank v 21 zemích. Více viz http://www.eurofoodbank.eu/.

V roce 1992 zakládají Ilja Hradecký a Vlastimila Hradecká, zakladatelé charitativní organizace Naděje, společně s dalšími Společnost pro rozvoj potravinových bank a o dva roky později Českou federaci potravinových bank. Česká federace v roce 2005 požádala o přijetí do Evropské federace potravinových bank a následně prošla transformačním procesem s cílem naplnit ustanovení Charty evropských potravinových bank. Cílem je zřízení a provoz jedné potravinové banky v každém kraji.

Členy ČFPB jsou tyto charitativní organizace: Armáda spásy, NADĚJE, Slezská diakonie a Sdružení azylových domů.

 

Co je Potravinová Banka?

  

Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt

i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož

i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci,

při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných

možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.

(Všeobecná deklarace lidských práv a svobod, článek 25, odstavec 1)

 

Účelem potravinových bank je pomáhat člověku, aby se mohl najíst v duchu sdílení, a současně

bojovat proti plýtvání. Tímto chtějí zamezit podvýživu nebo špatnou výživu.

Potravinové banky shromažďují zdarma potraviny, skladují a rozdělují je humanitárním nebo

charitativním organizacím, aby pomáhaly člověku se najíst.

 

Zásobování

Prvovýrobci: ovoce, zelenina, mléko…

Potravinářský průmysl: trvanlivé, mražené a chlazené výrobky, masné výrobky

Hypermarkety a supermarkety: čerstvé výrobky stažené z regálů před vypršení trvanlivosti,

výrobky neprodejné ale zdravotně nezávadné

Evropská unie: PEAD (Evropský program potravinové pomoci nejchudším), který předává

výrobky z intervenční fondů a ze stažených národních přebytků (ovoce, zelenina, mléko),

Veřejnost: v rámci sbírek trvanlivých výrobků v hypermarketech a supermarketech, zvlášť

během posledního listopadového víkendu (evropská sbírka).

 

Skladování

Výrobky jsou dopravovány do skladů, kde jsou tříděny a skladovány dle nejpřísnějších

hygienických pravidel a potravinové bezpečností.

Všechny tyto úkony jsou prováděny zaměstnanci nebo dobrovolníky.

Potřebná zařízení, jako i režijní náklady, jsou financovány subvencemi místních nebo

regionálních samospráv, firemními dary, příspěvky servisních klubů nebo občanů, a také

účastnickými příspěvky distribuujících neziskových organizací.

 

Distribuce

Potravinové banky rozdělují tyto výrobky jedině mezi místní neziskové organizace a sociální

instituce, jejichž náplní je doprovázet osoby v těžkých situacích, aby mohly znovu najít své

místo ve společnosti.

Potravinová pomoc prováděná různými způsoby, stravováním v jídelnách, balíčky, sociálními

obchody, je stále nutná pro příliš velkou část populace.

Aby doprovázely tuto pomoc, potravinové banky nabízejí neziskovým organizacím vzdělávací

programy věnované potravinové bezpečnosti, dietetickým principům a naslouchání lidem

v nouzi.

Stálé společné promýšlení s distribučními asociacemi dovoluje inovovat praxi ve prospěch

zvyšování aktivity podporovaných osob, v jejich formaci na spotřebu, správnou výživy, přípravu

jídel, realizaci rozpočtu… Potravinová banka představuje místo setkání a výměny praktických

rad.