Projekt Visegrad Fund

 

“Bank of ideas of wasting food prevention - how to cooperate with supermarket chains more efficient?” - it is a project realized by Food Banks from Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary. The aim of the project is to improve the process of receiving, from the sales networks, food which would otherwise be wasted and delivering saved food to those who are in need, cooperating with the aid organizations. In the project, there are three study visits planned: in Poland, Slovakia and Hungary. During the visits the representatives of Food Banks from four countries will exchange their experiences and solutions in the field of: building and supporting the network of charity organizations, cooperation with supermarket chains and more effective coordination of saving and delivering the food to the needy. Moreover, there will be an e-publication describing good practices connected with those spheres and expert group working for improving the cooperation with the supermarket chains. Project is realized by 4 partners from the Central Europe: Federation of Polish Food Banks from Poland, Hungarian Food Bank (Magyar Élelmiszerbank Egyesület), Federation of Czech Food Banks (Česká federace potravinových bank) and Slovak Food Bank (Potravinova Banka Slovenska), funded by the Visegrad Fund.

 

"Banka nápadů k prevenci proti plýtvání potravinami - jak efektivněji spolupracovat se supermarketovými řetězci?" - je projekt realizovaný potravinovými bankami z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Cílem projektu je zlepšit proces přijímání potravin z prodejních řetězců, aby nedocházelo k likvidaci potravin. Ušetřené potraviny a poskytovat těm, kteří je potřebují a spolupracovat s organizacemi poskytujícími pomoc. V rámci projektu jsou naplánovány tři studijní pobyty: v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Během návštěv si budou zástupci potravinových bank ze čtyř zemí vyměňovat své zkušenosti v oblastech: budování a podpory sítě charitativních organizací, spolupráce s řetězci supermarketů a efektivnější koordinace dodávání potravin potřebným. Navíc bude zveřejněna e-publikace popisující osvědčené postupy spojené s těmito oblastmi a práce expertních skupin pro zlepšení spolupráce s řetězci supermarketů.
Projekt realizují 4 partneři ze střední Evropy: Federace polských potravinových bank z Polska, Magyar Élelmiszerbank Egyesület, Česká federace potravinových bank a Potravinová Banka Slovenska. Projekt je finančně podpořen Vyšehradským fondem.