Jak se stát členem Potravinové banky v Ostravě, z. s.

 

Členem se mohou stát fyzické osoby nebo právnické osoby, které v oblasti působnosti Potravinové banky poskytují potravinou pomoc chudým a potřebným lidem.

O přijetí člena rozhoduje na základě jeho písemné žádosti Předsednictvo PB. Nepřijatý člen se může proti rozhodnutí Předsednictva PB odvolat k Valné hromadě a to do 30 dnů od rozhodnutí o nepřijetí, písemně do rukou předsedy. O skutečnosti přijetí či nepřijetí nového člena informuje Předsednictvo PB Valnou hromadu PB.

 

 Práva a povinnosti členů PB

Každý člen má právo se aktivně účastnit činnosti PB.
Povinností všech členů je:
a) podporovat rozvoj PB
b) účast na valné hromadě
c) zaplatit členský příspěvek, jehož výši pro každý rok určí valná hromada.

Členové a odběratelé:

 

Armád a s pásy v České republice, z. s.

Centrom, z.s.

  Diakonie ČCE - středisko v Ostravě

Dživipen, o. p. s.

Ekipa, z. s.

Elim O pava, o. p .s.

Charita Český Těšín

Charita Frenštát pod Radhoštěm

Charita Nový Jičín

Charita Ostrava

Charita sv. Alex andra, chráněné bydlení

Komunitní dům ALBINNA

  Křesťanské společenství, z. s.  

LIGA, o. p. s.

Mens Sana, z. ú.

Nová šance, z. s.

Renarkon, o. p. s.

Romodrom, o. p. s.

Řeholní dům Misionářek Lásky

S.T.O.P., z. s.

Sdružení křesťanských pomocníků (Orlová)

Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s.

Slezská diakonie

Sociální služby Karviná, p. o.

SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. p. s.

Svaz tělesně postižených, z. s. místní organizace Hrabyně

Vzájemné soužití, o. p. s.