5138 kg potravin pro PBÚK

18.11.2013 17:44

V první Národní potravinové sbírce bylo v Ústeckém kraji vybráno celkem 5138 kg.

Děkujeme VŠEM dárcům i dobrovolníkům.