Auto díly PROGRES, spol. s r.o. - poděkování za potravinový dar

07.01.2013 17:00

Potravinová banka v Ostravě si dovoluje touto cestou mnohokrát poděkovat jednateli výše uvedené společnosti z Ostravy-Svinova panu Petru Dordovi za potravinový dar, který nám byl v závěru roku 2012 předán. Jedná se o potravinovu pomoc v hodnotě cca 15.000,-- Kč, která obsahuje cukr, olej, paštiky, polévky a konzervy nejrůznějšího druhu. Bude rozdána uživatelům azylových domů a sociálně slabým rodinám.