Členská schůze PBOV se konala dne 24.5.2017

02.06.2017 07:49

Členská schůze Potravinové banky v Ostravě, z. s. proběhla dne 24.5.2017 v Ostravě za přítomnosti zástupců 13 členských organizací a 1 odebírající organizace. Na členské schůzi byly projednány personální změny, předány informace o nově přijímaných a odstupujících členech, o možnostech práce PBOV na propagačním poli.

Členská schůze schválila zprávu o činnosti PBOV za rok 2016 a vzala na vědomí plán činnosti na rok 2017. Dále členská schůze schválila zprávu o hospodaření za rok 2016, členové byli seznámeni s návrhem rozpočtu PBOV na rok 2017. Taktéž byli členové seznámeni se zprávou o provedení revize účetních dokladů za rok 2016.

Předsednictvo na členské schůzi navrhlo ponechat výši členských příspěvků v roce 2017 ve stejné výši jako v roce 2015 a 2016. Spolupracující organizaci se výše příspěvku bude posuzovat individuálně a výše příspěvku od 100,- do 500,- Kč musí být schválena předsednictvem PBOV.

Na programu setkání bylo také předání informací k projektu OP PMP, kdy manažerka potravinové banky přítomné seznámila s průběžnou realizací projektu, o čerpání finančních prostředků a počtu podpořených členů.

Děkujeme všem přítomným zástupcům členských organizací za účast.