Členská schůze

05.09.2015 00:12

Ve čtvrtek 21. května 2015 se konala, v prostorách Prevence bezdomovectví Armády spásy, historicky první členská schůze Potravinové banky v Ostravě. Program byl bohatý a atmosféra byla vstřícná a chápající. Součástí jednání bylo nominování nového zástupce Slezské diakonie za odcházející paní Mgr. Ilonu Bužkovou a jeho kooptace do předsednictva Potravinové banky v Ostravě. Novým zástupcem se stala paní Mgr. Renáta Větrovcová. Oběma přejeme hodně všeho dobrého a potřebného pro tělo duši i ducha.