Členská schůze

24.05.2017 18:16

Dne 24. 5. 2017 proběhla Členská schůze Potravinové banky v Ostravě, na které byla projednána zpráva za rok 2016, plán činnosti na tento rok, schválená výše členských příspěvků na rok 2017, revizní zpráva, výsledky hospodaření a rozpočet. Na programu jednání byly také plány v oblasti propagace, informace k OP PMP.