dar TESCO pro ČFPB

01.11.2017 11:20

Děkujeme společnosti TESCO Store za finanční dar pro Českou federaci potravinových bank, kdy Potravinová banka v Ostravě mohla z těchto financí nakoupit TERMOBOXY, které najdou široké uplatnění pro převoz potravin v rámci nejen Potravinové banky, ale také členských organizací, které jsou zapojeny do odběrů potravin přímo z obchodních řetězců.