Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky potravin

16.11.2011 10:30

  Děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky potravinové pomoci, která se konala u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Poděkování patří zaměstnancům Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, rodičům, dětem a paní učitelce Mileně Glinzové ze třídy Berušky z Mateřské školy v Polance nad Odrou,  dále římskokatolickým farnostem Polanka nad Odrou, Zábřeh, Hrabůvka, Mariánské Hory, Třebovice a Přívoz a také Slezské církvi evangelické v Ostravě a Slezské církvi evangelické a.v. v Komorní Lhotce. Děkujeme také všem, kteří potravinami do sbírky přispěli i jinak. Celkový výtěžek sbírky činil téměř 1t potravin a byl rozdán ženám a matkám v azylových zařízeních, lidem bez přístřeší , osobám v tísni a sociálně slabým rodinám přes naše členské organizace jako je např. Charita, Slezská diakonie, Armáda spásy, Diakonie ČCE, Nová šance, Elim, Poznání ap. Srdečně děkujeme!