Děkujeme Základní škole sv. Zdislavy v Kopřivnici za potravinovou sbírku

06.06.2014 11:50

Potravinová banka v Ostravě touto cestou mnohokrát děkuje všem dárcům ze Základní školy sv. Zdislavy v Kopřivnici za projevenou ochotu, vstřícnost a štědrost při aktivním zapojení do sbírky potravin pro potřebné, která proběhla ve dnech 26. - 28.5.2014, a to s výtěžkem 116 kg potravin. Potravinová pomoc z uskutečněné sbírky byla předána naší členské organizaci - Charitě Frenštát pod Radhoštěm k rozdělení mezi sociálně potřebné osoby.

Srdečně děkujeme všem dárcům a za Klub rodičů i organizátorům, jmenovitě Ing. Vladimíru Šprochovi za realizaci této velmi přínosné akce.