Evidence za 1-6/2016

03.07.2016 21:39

Za první pololetí roku 2016 Potravinová banka v Ostravě přijala a rozdělila přes 82 tun potravin! Děkujeme všem dárcům za přízeň a podporu poslání potravinové banky a našim členským organizacím za velmi dobrou spolupráci při rozdělování potravin potřebným lidem.