Informace o potravinové pomoci za rok 2011

01.02.2012 14:33

V průběhu roku 2011 Potravinová banka v Ostravě přijala a rozdala téměř 56 tun potravin za více nž 1,5 mil. Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme!