Informace o přijatých potravinových darech za rok 2012

13.02.2013 17:22

Potravinová banka v Ostravě (dále PBO) přijala a rozdala v roce 2012  68.400 kg potravin za cca 3,7 mil Kč. Největším dárcem potravinové pomoci byl řetězec Globus (pouze jediný HM Havířov), který daroval PBO cca 14t potravin. Stejné množství potravin poskytl i řetězec Albert prostřednictvím 12 HM na Moravě. Oběma potravinovým řetězcům za skvělou spolupráci srdečně děkujeme :-)

Děkujeme i všem ostatním právnickým i fyzickým osobám, kteří do celkového depozita přijatých potravin přispěli jakýmkoli způsobem. Díky těmto dárcům můžeme poskytovat potravinovou pomoc potřebným.