Jen čtvrtina osob spontánně ví, co jsou to potravinové banky

16.01.2014 21:13

Dle dostupných zdrojů se ročně zbytečně vyhazuje až třetina potravin, nejčastěji zelenina a ovoce. Jednou z cest, jak takovéto plýtvání omezit, je i možnost darovat potraviny na dobročinné účely. Po celém světě shromažďují zdarma potraviny tzv. potravinové banky, které je skladují a následně je přidělují humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.

 

 

Podle nejnovějšího internetového šetření společnosti STEM/MARK ví, co jsou to potravinové banky jen čtvrtina populace ve věku 15-59 let.

Spontánní a navozená znalost pojmu potravinová banka

Pouze čtvrtina populace spontánně ví, co je to potravinová banka a umí následně pojem správně vysvětlit. Vyšší znalost pojmu je mezi muži (29 %), vysokoškoláky (37 %) a obyvateli měst nad 100 tisíc obyvatel (34 %).

Naopak 74 % populace ve věku 15 – 59 let spontánně neví, co je to potravinová banka. V rámci této skupiny osob je 67 % těch, kteří tuto svoji neznalost přímo deklarovali a 7 % těch, kteří neuměli správně pojem definovat. Nejčastěji spontánně lidé zaměňovali pojem potravinová banka se sklady potravin využívaných v dobách katastrof či válek nebo se zařízeními uchovávajícími vzorky potravin, semen a různých odrůd pro potřeby archivace a možného výzkumu.

Téměř tři pětiny (57 %) z těch, co spontánně nevěděli, co je to potravinová banka, následně správně v rámci navozené znalosti pojem charakterizovaly (častěji lidé s vyšším stupněm vzdělání).

Pokud vezmeme v úvahu celý vzorek respondentů, pak se dá hovořit o celkové navozené znalosti pojmu potravinová banka na úrovni 68 %. Nejvíce si lidé pojem navozeně pletli s internetovým portálem informujícím o kvalitě a nezávadnosti potravin či se společností produkující geneticky modifikované potraviny.

Počet potravinových bank v ČR

Česká federace potravinových bank sdružuje v současné době 6 potravinových bank (občanských sdružení) v rámci celé České republiky. Pouze 3 % dotazovaných osob tento počet správně určily. Nejvíce respondentů odhadovalo počet potravinových bank mezi 2 – 5 (16 %), nicméně více než dvě třetiny (67 %) všech oslovených nebyly schopny počet konkretizovat.

Sbírka potravin v hypermarketech a supermarketech

Akci potravinových bank a dalších subjektů v polovině listopadu 2013 spočívající ve sbírce trvanlivých výrobků v některých hypermarketech a supermarketech zaregistrovalo 31 % osob ve věku 15-59 let (častěji lidé ve věku 45 – 59 let a vysokoškoláci). Naopak 69 % dotázaných tuto sbírku nepostřehlo (častěji nejmladší respondenti ve věku 15 – 29 let a lidé s nižším stupněm vzdělání).

Z těch, co sbírkovou akci zaregistrovali, se jich následně 17 % samo akce účastnilo. Naprostá většina respondentů registrujících tuto aktivitu potravinových bank ji hodnotí pozitivně jako užitečnou a potřebnou (45 % jako velmi užitečnou a 41 % jako spíše užitečnou). Pouze 5 % osob má názor opačný a 9 % dotázaných na ní nemá vyhraněný názor.

Problematikou potravinových bank se ve svém nejnovějším reprezentativním internetovém šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 15 do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 511 osob vybraných kvótní metodou a odpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 10. do 13. ledna 2014.

Kontakt: Barbora Večerková, e-mail: vecerkova@stemmark.cz.

Zdroj: http://simar.cz/clanky/jen-ctvrtina-osob-spontanne-vi,-co-jsou-to-potravinove-banky.html#sthash.sodzKNnQ.dpuf