Krajská potravinová sbírka 2017 - výtěžek 10 716,32 KG !

13.11.2017 17:08

Děkujeme všem dárcům, kteří v rámci Krajské potravinové sbírky přispěli svým darem - potravinami a pomohli tak lidem potřebným, lidem v nouzi, ve stavu sociální tísně. Letos se do sbírky zapojilo 103 institucí a vysbíralo se přes 10 000 Kg potravin, za což velmi děkujeme!