Krajské příspěvkové organizace a potravinové sbírky?

09.09.2014 06:22

Příspěvkové organizace krajského úřadu MSK a některých měst připravují organizování potravinových sbírek pro Potravinovou banku v Ostravě. Potravinové sbírky budou probíhat v průběhu měsíců září a říjen a jsou organazivány u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Do potravinových sbírek se zapojily mnohé školy, sociální instituce, Muzea v Bruntále, Novojičínské i Těšínské , Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Těšínské divadlo, Galerie výtvárného umění, Nemocnice v Karviné Ráji, Havířově, Krnově a Opavě, Letiště Ostrava a Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje. Děkujeme za tento projev dobré vůle a snahu pomoci lidem v nouzi.

Bližší informace k některým pojmům:

Potravinové sbírky – takto získané potraviny jsou určeny pro potřebné lidi prostřednictvím sítě místních organizací. Potravinová banka nedistribuuje získané potraviny přímo lidem v nouzi, nýbrž spolupracuje s organizacemi působícími v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení (zejména poskytovateli sociálních služeb), kteří znají situaci svých klientů a mohou zajistit účelné využití získaných potravin a dále pracovat s klientem/klienty na řešení jejich nepříznivé situace.

Mezinárodní den za vymýcení chudoby byl vyhlášený OSN poprvé v roce 1993 a je stanoven na 17. října. V mnoha evropských zemích včetně ČR se v jeho rámci pořádají setkání osob sociálně vyloučených, pracovníků neziskových organizací, politiků a dalších, aby diskutovali a hledali východiska k problémům chudoby, sociálního vyloučení a lidské důstojnosti. U této příležitosti jsou pořádány i různé happeningy a akce. Od roku 2011 jsou v ČR součástí akcí pořádaných u příležitosti tohoto mezinárodního dne i potravinové sbírky (pořádány zpravidla v období září-říjen).

/ib/