Noví odběratelé Potravinové banky v Ostravě, z. s.

10.02.2017 11:43

Na základě žádosti dvou organizací

Komunitní dům ALBINNA a Svaz tělesně postižených, z. s. místní organizace Hrabyně

a na základě výsledků provedeného místního šetření projednalo předsednictvo na svém zasedání dne 7. února 2017 možnosti pro spolupráci a schválilo je jako odběratelské organizace.