Operační program potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám II

02.02.2017 21:16

Potravinová banka v Ostravě, z. s. jako partner MPSV v Operačním programu potravinové a materiální pomoci zahájila realizaci projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II.

registrační číslo (CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008)

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.