Poděkování firmě Mondeléz International

02.02.2017 21:54

Firma Mondeléz International darovala Potravinové bance v Ostravě, z. s. za rok 2016 celkem 29 783 kg sušenek 

DĚKUJEME

Darované potraviny byly rozděleny mezi členské organizace potravinové banky, především do služeb, které podporují matky s dětmi a děti.