Podpora MZE a rekonstrukce prostor PBL

11.08.2016 13:29

V letošním roce podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR PBL dvěma dotačními tituly. 495 000 Kč je určeno na provozní náklady. Necelý milion, tedy 990 500 Kč pak na rekonstrukci prostor. Všichni další podporovatelé jsou uvedeni zde.

Rekonstrukce bude představovat především výměnu oken, úpravu prostor a podlah a opravu vstupních vrat. Průběh rekonstrukce nijak zásadně neovlivní provoz PBL.