Podpora Zlínského kraje

11.11.2015 18:02

Zlínský kraj poskytl provozní prostředky na činnost Potravinové banky v Ostravě částkou 18 000,- Kč. V roce 2014 byla prostřednictvím členských organizací Potravinové banky v Ostravě poskytnuta pomoci 864 uživatelům služeb, kteří žili ve Zlínském kraji. V září letošního roku tito naši členové přešli do nově vzniklé Potravinové banky ve Zlínském kraji. Velmi děkujeme za finanční podporu.