Podpoření projektu "Dovybavení skladu"

02.05.2011 11:18

 

Děkujeme Výboru dobré vůle  - nadace Olgy Havlové za podporu projektu "Dovybavení skladu" PBUK.

 

Cílem projektu je vybavení skladu Potravinové banky v Litoměřicích, tak aby splňoval veškeré hygienické normy a předpisy pro skladování potravin.

Primární cílovou skupinou jsou osoby v tíživé sociální situaci.

Výsledkem dovybavení skladu PBUK bude vyhovění hygienickým normám pro skladování potravin a tím i možnost zajišťování různého sortimentu od suchých trvanlivých potravin (těstoviny, konzervy) až po uskladnění čerstvých potraviny jako jsou sýry, mléko, máslo atd. Výsledkem bude pomoc lidem v nouzi, podpora efektivního poskytování sociálních služeb prevence a přispění k vyšší efektivitě využívání potravin ve společnosti.