Podpoření projektu "Litoměřice pomáhají"

02.05.2011 11:10

 

Děkujeme městu Litoměřice, které podpořilo projekt "Litoměřice pomáhají."

 

 

Cílem projektu je podpora činnosti Potravinové banky v Litoměřicích, boj s chudobou a podpora pozitivního myšlení občanů a firem v oblasti sponzorství.

 

Hlavní aktivitou projektu LITOMĚŘICE POMÁHAJÍ !!! jsou dvě veřejné soutěže:

 1. sběr potravin

 2. fotografická soutěž

 

Výstupem projektu bude počet zapojených firem a organizací, vybrané potraviny a zvýšené povědomí o možnosti sponzorství.

 

Cílovou skupinou PBUK jsou osoby v nepříznivé sociální situaci a rodiny s dětmi, které jsou vystavené dopadům dlouhodobé krizové sociální situace.

 

Cílovou skupinou projektu jsou občané města Litoměřice, podnikatelské subjekty a další organizace (např.školy).