Potravinová banka v Ostravě děkuje

11.07.2011 11:16

Potravinová banka v Ostravě děkuje všem dárcům potravin, kteří v prvním pololetí letošního roku pomohli zajistit potravinovou pomoc pro osoby v tísni. Patří mezi ně:  Makro ČR, Kraft Foods ČR, Albert hypermarket Ostrava, Vitto tea Board, Podravka-Lagris, Státní zemědělský intervenční fond, Potravinová banka Slovenska, Potravinová banka Praha a Pekárna Král. Velké díky patří také dárcům - fyzickým osobám, kteří se aktivně zapojili do organizování sbírek potravinové pomoci ve farnostech a sborech jednotlivých církví. V první polovině letošního roku bylo uskutečněno celkem sedm potravinových sbírek. V měsíci únoru to byla sbírka ve Slezské církvi evangelické a.v. v Ostravě, v měsíci březnu v Církvi bratrské v Ostravě. V měsíci dubnu pak v Římskokatolických farnostech (ŘKF) v Ostravě -  Mariánských Horách, v Zábřehu a v Hrabůvce, v měsíci červnu v ŘKF v Porubě a Staré Bělé. Ještě jednou všem upřímně děkujeme :-)  Přehled darů k 30.6.2011 je uveden v příloze.

Dary PB_2011.xls (31 kB)