Potravinová sbírka na Moravskoslezském kraji a jeho příspěvkových organizacích

12.10.2015 21:13

Krajský úřad Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkové organizace a příspěvkové organizace některých dalších měst připravují organizování potravinových sbírek pro Potravinovou banku v Ostravě. Potravinové sbírky probíhají v průběhu měsíců září a říjen a jsou organazivány u příležitosti Dne boje proti chudobě. Do potravinových sbírek se zapojily mnohé školy, sociální instituce, Muzea v Bruntále, Novojičínské i Těšínské , Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Těšínské divadlo, Galerie výtvárného umění, Nemocnice v Karviné Ráji, Havířově, Krnově a Opavě, Letiště Ostrava a Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje apod. Děkujeme za tento projev dobré vůle a snahu pomoci lidem v nouzi.

Bližší informace k některým pojmům:

Potravinové sbírky – takto získané potraviny jsou určeny pro potřebné lidi prostřednictvím sítě místních organizací. Potravinová banka nedistribuuje získané potraviny přímo lidem v nouzi, nýbrž spolupracuje s organizacemi působícími v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení (zejména poskytovateli sociálních služeb), kteří znají situaci svých klientů a mohou zajistit účelné využití získaných potravin a dále pracovat s klientem/klienty na řešení jejich nepříznivé situace.

Den za vymýcení chudoby byl vyhlášený OSN poprvé v roce 1993 a je stanoven na 17. října. V mnoha evropských zemích včetně ČR se v jeho rámci pořádají setkání osob sociálně vyloučených, pracovníků neziskových organizací, politiků a dalších, aby diskutovali a hledali východiska k problémům chudoby, sociálního vyloučení a lidské důstojnosti. U této příležitosti jsou pořádány i různé happeningy a akce. Od roku 2011 jsou v ČR součástí akcí pořádaných u příležitosti tohoto mezinárodního dne i potravinové sbírky (pořádány zpravidla v období září-říjen).