Potravinová sbírka pracovníků České školní inspekce Moravskoslezského inspektorátu

04.01.2017 06:28

Zaměstnanci Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce uspořádali potravinovou sbírku pro potřebné a výtěžek - přes 28 kg potravin - byl předán ještě v čase předvánočním Potravinové bance v Ostravě.

Děkujeme tímto paní ředitelce PhDr. Haně Slané za organizaci potravinové sbírky a za podporu činnosti Potravinové banky a šíření myšlenky solidarity, všem zaměstnancům České školní inspekce Moravskoslezského inpektorátu za ochotu a za darované potraviny.

Jsme s velkým díky za darované potraviny a také jsme rádi a vděčni za navázání spolupráce.

Na fotografii paní Alena Žáková předává výtěžek potravinové sbírky v Potravinové bance v Ostravě.

DĚKUJEME