Potravinové dary za 1. pololetí 2012

31.07.2012 14:58

Potravinová banka v Ostravě přijala a rozdala za první pololetí roku 2012 celkem 32,5 t potravinové pomoci za 1,7 mil. Kč.

Za největší množství potravinových darů vyslovujeme srdečné poděkování Globusu, HM Havířov a Albertu, HM Ostrava. Dalšími dárci potravin z řad výrobců

a řetězců jsou Podravka-Lagris, a.s.; Pikant Ostrava, s.r.o., ALTIN JM GROUP, s.r.o.; COME-automaty, s.r.o. a Makro Praha. Všem mnohokrát děkujeme!