Potraviny z programu PEAD

15.03.2012 15:34

Dne 13.3.2012 se uskutečnil v letošním roce již druhý závoz potravin z Evropského programu  potravinové pomoci nejchudším obyvatelům EU.  Dodávka potravin z intervenčních zásob, kterou v souladu s Nařízením vlády č. 306/2006 zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond, činila v měsíci březnu 3136 kg mouky, 5856 kg těstovin, 400 kg sušeného mléka a 360 kg másla. Předmětné potraviny se poskytují ve formě stravy nebo pomoci při zajištění stravy v azylových domech poskytujících pobytové služby a v nízkoprahových denních centrech, poskytujících ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

První závoz potravin z programu PEAD proběhl poslední lednový den, a to ve stejném množství jako v měsíci březnu. V letošním roce proběhnou dodávky z Evropského programu potravinové pomoci nejchudším obyvatelům ještě v měsíci květnu a v červenci.