Představení projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Potravinová banka v Ostravě realizuje dvě zakázky pro Olomoucký kraj. Jedná se o zajištění pobytových soc. služeb přes subdodavatele Armádu spásy v České republice, z.s.

09.04.2015 13:09