Příspěvek Komunitní nadace Euroregion Labe

25.01.2011 13:41

PBUK o.s. obdržela nadační příspěvek od KOMUNITNÍ NADACE EUROREGIONU LABE na projekt s názvem "Potraviny pro chudé". Příspěvek 50 000 Kč bude použit na zahájení činnosti v roce 2011. Děkujeme !!!!

 

Projekt:  Potraviny pro chudé

 

Cílem projektu je zahájení činnosti Potravinové banky na území Ústeckého kraje. Hlavní aktivitou projektu je otevření skladu potravin v Litoměřicích, zajištění sítě dárců a distribuce potravin k potřebným lidem.          K distribuci slouží síť partnerů projektu  -  poskytovatelů sociálních služeb na území Ústeckého kraje (azylové domy, denní centra, NZDM a další).

 

Projekt přispívá k řešení chudoby a podporuje účinnost poskytovaných služeb prevence. Podpora služeb prevence je prioritou většiny měst. Ústecký kraj tuto prioritu zakotvil i do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

 

Primární cílovou skupinou jsou osoby v tíživé sociální situaci. Tyto osoby se dostávají do kritické sociální situace ztrátou zaměstnání, bydlení, rodiny. V Ústeckém kraji je velké množství sociálně vyloučených lokalit a značný (leč nezjistitelný) počet osob, kterým hrozí ztráta bydlení. Ve většině měst jsou poskytovány služby azylových domů, nocleháren, domů na půli cesty, center pro děti apod., které využívají pomoci  potravinové banky.