V krajských institucích se vybralo necelých 8 tun potravin pro potřebné.

11.11.2015 18:35

V měsíci říjnu 2015 proběhla již tradiční potravinová sbírka v institucích zřizovaných Moravskoslezským krajem (školách, sociálních institucích a dalších organizacích) a také na krajském úřadě Moravskoslezského kraje.

V letošním roce se zapojilo 103 institucí a krajský úřad a vybralo se 7 878 kg trvanlivých potravin v celkové hodnotě 552 010,- Kč.

Vybrané potraviny putovaly přímo k lidem žijícím na hranici chudoby nebo již i za hraní chudoby a to prostřednictím sítě členských organizací Potravinové banky v Ostravě. V mnoha případech došlo k navázání užší spolupráce mezi institucí, nejčastěji školou, která sbírku pořádala a institucí realizující sociální služby a proběhly prezentace poskytovaných služeb, exkurze studentů apod.

Všem, kteří se zapojili zašleme děkovný certifikát s uvedením počtu kilogramů a ceny vabraných potravin. Velmi děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a pomáhají tak bojovat proti hladu a chudobě a plýtvání potravinami. Pomoci sei velmi vážíme a je pro nás potěšující, že solidarita mezi lidmi nejen stále existuje, ale roste. Protože výtěžek je oproti loňskému roku vyšší o 2 500 kg potravin. Děkujeme.