Velikonoce 2012

05.04.2012 15:59

Milí přátelé, partneři a příznivci Potravinové banky v Ostravě,

přejeme Vám, ať jsou velikonoční svátky pro Vás nevyčerpatelným zdrojem pokoje a síly a zároveň trvalou hlubokou inspirací a motivací k obětavé službě druhým lidem. 

Kolektiv Potravinové banky v Ostravě