Výtěžek potravinové sbírky je skvělý - 2,5t potravin!

02.11.2012 10:30

Potravinová banka v Ostravě si dovoluje touto cestou mnohokrát poděkovat všem dárcům za projevenou ochotu, vstřícnost a štědrost při aktivním zapojení do sbírky potravin pro potřebné, která proběhla v měsíci říjnu v rámci akcí konaných u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Celkový výtěžek sbírky je 2,5t potravin!

Poděkování patří všem zapojeným z řad organizací, škol i církví. Jmenovitě to jsou:

Krajský úřad MS kraje, Magistrát města Ostravy, ArcelorMittal, ÚMOb Ostrava-Mariánské Hory, a Česká spořitelna

Křesťanská MŠ U Dvoru M.Hory, 1st INTERNATIONAL SCHOOL OF OSTRAVA, Vyšší odborná škola sociální v Ostravě

Římskokatolická farnost Polanka n.O., Moravská Ostrava, Zábřeh, Hrabůvka, Třebovice, Mariánské Hory, Pustá Polom a Kyjovice

Slezská církev evangelická a.v. Komorní Lhotka, Bystřice, Návsí a Hrádek, Českobratrská církev evangelická v Ostravě a Bratrská jednota baptistů v Ostravě.

Zároveň děkujeme i veřejnosti - občanům, kteří přinesli potraviny do skladu potravinové banky nebo na Masarykovo Náměstí při příležiotosti konání potravinové sbírky během happeningu.

Potravinová pomoc ze všech uskutečněných sbírek bude průběžně rozdávána do konce letošního roku matkám a dětem v azylových zařízeních, osobám bez přístřeší, lidem v nouzi a ostatním potřebným osobám v rámci MS kraje.