Získáváme stále více potravin - údaje k 30.6.2013

15.07.2013 14:46

Za první pololetí letošního roku jsme získali a následně rozdali osobám v tísni 44 762  kg nejrůznějších potravin za částku více než 3 210 000,-- Kč.

Poděkování patří všem dárcům potravinové pomoci, jmenovitě potravinovému řetězci Albert a Globus (hypermarketu Havířov), kteří nám poskytují největší dodávky potravin v pravidelných intervalech. Vážíme si a jsme vděčni za každý potravinový dar v jakémkoliv množství. Všem mnohokrát děkujeme!