Česká federace potravinových bank (dále jen ČFPB) je registrována jako zapsaný spolek.

 

ODKAZ NA ČFPB VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU

 

 

(1)   Posláním České Federace potravinových bank (dále jen Federace) je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektuje Chartu evropských potravinových bank (dále jen Charta), která je nedílnou součástí stanov.

(2)   Účelem a cílem Federace je sdružit potravinové banky působící v České republice, koordinovat jejich činnost, hájit jejich společné zájmy ve vztahu k třetím osobám, dbát o jejich rozvoj a respektovat je před státem a zahraničím. Federace soustřeďuje soubory informací z potravinových bank. Federace není řídícím orgánem potravinových bank, ale koordinuje jejich činnost. Federace dbá, aby potravinové banky dodržovaly Chartu.

(3)   Federace může zřizovat nové potravinové banky a podporovat jejich vznik v místech, kde jsou pro to vhodné podmínky.

(4)   Federace navazuje a udržuje styky i spolupráci s fyzickými a právnickými osobami podobného zaměření doma i v cizině.

(5)   Federace není založena za účelem podnikání a svých cílů dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 

Předsednictvo zvolené Valnou hromadou dne 21.3.2017:

 

Bc. Aleš Slavíček (předseda),

Mgr. Veronika Láchová (místopředseda),

Mgr. Ilja Hradecký,

Fabrice Martin Plichta,

Věra Doušová,

Mgr. Helena Balabánová,

Daniel Svoboda B.Th.