Otázky a odpovědi

JAK MŮŽETE POMOCI?

 

Máte starosti se zásobami potravin, u kterých brzy končí záruční lhůta, nebo které jsou z různých důvodů neprodejné, ale nezávadné?
- Naším prostřednictvím mohou včas najít své konzumenty – lidi v nouzi.

Jste společnost, která vyrábí nebo prodává potraviny? Přemýšlíte o tom, koho v neziskové oblasti podpořit, ale
finanční pomoc není pro Vás to správné řešení?

- Nežádáme Vás o peníze – pomáhat můžete přímo Vašimi výrobky.

KDY MŮŽETE POMOCI?

Pomoci můžete kdykoliv – denně po celý rok čekají lidé v nouzi na Vaši pomoc – závisí na ochotě všech projevit aktivní solidaritu  a odpovědnost.

KOMU BUDE VAŠE POMOC URČENA?

Vaše pomoc se dostane lidem v nouzi – klientům charitativních a humanitárních organizací, které dostávají zadarmo potraviny od potravinové banky. Tyto neziskové organizace se dlouhodobě věnují lidem, kteří se dostali do těžké situace a pomáhají jim postavit se na vlastní nohy a začlenit se do společnosti.

CO VÁM POSKYTNUTÍ POTRAVINOVÉ POMOCI PŘINESE?

 

Zviditelnění – Logo partnerských firem bude uvedeno na všech našich komunikačních médiích (webové stránky, letáky, tiskové zprávy, atd.) a na našich dopravních prostředcích.

Propagaci – V tisku a v elektronických mediích, na plakátech při veřejné sbírce potravin

Společenské uznání – Při kulturních akcích chceme poskytnout příležitost, aby představitelé partnerských společností měli možnost setkat se přímo s organizacemi, které odebraly potraviny z potravinové banky a s jejich klienty – lidmi v nouzi.

Daňové zvýhodnění – Dary, finanční a hmotné, od občanů a společností určené neziskovým organizacím, jsou odečitatelné z daňového základu do zákonem určeného limitu.

Jak funguje VEŘEJNÁ LEDNICE?

Všem dárcům děkujeme.