Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - poptávku

„Úprava vnějších stěn a zateplení budovy potravinové banky v Sokolově“

 

Popis předmětu veřejné zakázky

III. etapa rekonstrukce skladu je završením staveních úprav v rámci modernizace skladovacích prostor Potravinové banky KK - Centrálního skladu v ulici Karla Havlíčka Borovského 1783 ve městě Sokolov.

 

Předmět plnění

III. etapa rekonstrukce skladu zahrnuje: úpravu vnějších stěn a zateplení venkovní části objektu (včetně vnější hydroizolace).

 

Doba plnění

do 31. 10. 2017

 

Místo plnění

Karla Havlíčka Borovského 1783, Sokolov, 356 01

 

Požadavky: Nabídka bude zpracována na vyplněném Krycím listu nabídky, další požadované kvalifikační dokumenty uchazeč naskenuje a elektronicky doručí na e-mailovou adresu zadavatele a předloží zadavateli jako součást nabídky do 11. 9. 2017 do 24.00 hod.

Dokumenty je možné si vyžádat na adrese hlousek@pomocvnouziops.cz nebo telefonicky na čísle 728 227 716.

 

Datum zveřejnění výzvy: 30. 8. 2017

 

Vyhlašovatelem zakázky je

Potravinová banka Karlovarského kraje z. s. 

IČ: 04121538

DIČ: není plátce DPH

Sídlo: Merklínská 15, Sedlec, 360 10, Karlovy Vary

Zastoupena: Milan Hloušek, ředitel

Kontaktní osoba: Milan Hloušek

Telefon: 728 227 716

E-mail: hlousek@pomocvnouziops.cz