Vítejte na stránkách Potravinové banky Libereckého kraje z. s.

 

 

Webowé stránky jsou aktuálně přesunuty na novou adresu www.pbliberec.cz

 

Tato prezentace bude v nejbližších dnes ukončena a odstraněna.

 

PBL z.s. je samostatný zapsaný spolek založený dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. PBL je zároveň členem České federace potravinových bank a hlásí se k Chartě evropsksých potravinových bank.

Principy fungování potravinových bank jsou v zásadě zřejmé a podle nich funguje i PBL.

Na chodu PBL se kromě členů spolku svojí podporou výrazně podílejí i organizace a firmy, kterým patří velký dík.

Aktuality z dění v PBL

 

Stručná historie PBL

(bude průběžně aktualizováno a doplňováno)

Rok 2012

Myšlenku vzniku potravinové banky v Liberci oživil Jiří Cerman z jara roku 2012. Ještě před ním se o to pokoušel …..

Jiří s nápadem oslovil sdružení Naděje, které má v této oblasti bohaté zkušenosti, konkrétně vedoucího nízkoprahového denního centra Radka Hanzla. Tím třetím do „party“ potřebným pro založení občanského sdružení byl Robert Prade, ředitel azylového domu společnosti Návrat, o.p.s. Po týdnech příprav, především sháněním vhodných prostor se první schůze přípravného výboru konala 15. 8. 2012. Stanovy sepsané na této schůzi byly na MVČR schváleny a zaregistrovány 29. 8. 2012.

Jako řádná právnická osoba se naše sdružení mohlo začít oficiálně zajímat o jednu z nejdůležitějších věcí potřebnou pro naše fungování tedy o vhodné prostory. Ty se nám s pomocí Města Liberce (především náměstka pro Ekonomiku Bc. Jiřího Šolce a paní primátorky Mgr. Martiny Rosenbergové) podařilo najít v objektu bývalé pošty na největším libereckém sídlišti Rochlice. Objekt byl pro naše potřeby skoro ideální.

 

·         Získávání dalších členů

·         Zajišťování financí

·         Úpravy prostor

·         Kontaktování potencionálních odběratelů

·         Sbíraní zkušeností

·         Zaměstnanec

·          

Rok 2013