Potravinová banka Liberec - Aktuality

Den otevřených dveří a setkání s odběrateli

02.02.2017 13:54

Výroční zpráva 2015

18.08.2016 10:17
V sekci ke stažení je k dispozici výroční zpráva za rok 2015

Podpora MZE a rekonstrukce prostor PBL

11.08.2016 13:29
V letošním roce podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR PBL dvěma dotačními tituly. 495 000 Kč je určeno na provozní náklady. Necelý milion, tedy 990 500 Kč pak na rekonstrukci prostor. Všichni další podporovatelé jsou uvedeni zde. Rekonstrukce bude představovat především výměnu oken,...

Oznámení o rezignaci Jiřího Cermana

07.12.2015 10:22
Během listopadu 2015 se zakládající předseda sdružení Jiří Cerman rozhodl rezignovat na svoji funkci a zároveň opustit řady našeho sdružení. Potravinová banka Liberec děkuje Jířímu Cermanovi za zásluhy. Proběhlá Valná hromada zvolila nové vedení spolku, přijala změnu stanov a provedla zápis spolku...

Druhá Národní potravinová sbírka

20.11.2014 11:38
Již druhá Národní potravinová sbírka proběhne v sobotu 22.11.2014 od 8:00 do 20:00 i ve vybraných supermarketech v Liberci, Jablonci, Trutnově, Jičíně, České Lípě a Mladě Boleslavi. Věříme, že loňských 3,2t vybraných potravin překonáme. Pomozte nám v tom a podpořte svojí účastí dobrou...

Den otevřených dveří

15.05.2014 09:07

Slavnostní otevření

12.06.2013 13:45

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ODBĚRATELE POTRAVINOVÉ POMOCI Potravinové banky Liberec

14.05.2013 10:43
  Jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli pomáhat   Dovolte, abychom Vás, zástupce veřejně prospěšných organizací, co nejsrdečněji pozvali na den otevřených dveří, který je věnovám právě a jen Vám. Den otevřených dveří se koná 31.5. od 10:00 do 15:00 v prostorách nově vznikající Potravinové...