Potravinová banka Liberec - Jak podpořit

Máte-li zájem podpořit činnost Potravinové banky Liberec, budeme Vám vděční a nabízíme k tomu několik možností:

 

Proč podpořit?

Posláním Potravinové banky Liberec (dále jen PBL) obecně je boj proti plýtvání potravinami a proti chudobě a hladu. Ve svém poslání respektuje Chartu evropských potravinových bank.

 

Cílem PBL získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodané potraviny od obchodních řetězců, maloobchodů či potravinových firem, z evropských programů potravinové pomoci, ze sbírek, jejich skladování a bezplatná distribuce.

 

PBL slouží jiným neziskovým sdružením bojujícím proti hladu. PBL sama neprovádí distribuci potravin jednotlivým osobám v tísni, dělá to zásadně prostřednictvím sítě místních sdružení, skupin nebo společenství, která jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi.

 

PBL vznikla registrací u MV dne 29. 8. 2012

Zahájení provozu PBL je plánováno na jaro 2013

 

Před zahájením provozu je třeba zajistit úpravy prostor provozovny banky tak, aby vyhovovaly podmínkám pro skladování a manipulaci s potravinami.

 

Sídlo PBL: už bych uvedl nynější adresu Pionýrů 976, Liberec 6 (koupím schránku a o víkendu tam visí)

 

PBL je nestátní organizace, prozatím není financována z veřejných zdrojů.

V dalším období budeme usilovat o získání dotací na pokrytí alespoň části provozních a mzdových nákladů (pro rok 2014).

Náklady na prvotní úpravy prostor, energie a další provozní výdaje je třeba prozatím hradit z darů právnických a fyzických osob.

 

Měsíční provozní náklady: roční nájem 170 Kč

Energie momentálně 9 000 Kč (teplo 8 000 Kč, voda 800 Kč, náklady na výměníkovou stanici 200 Kč, elektřina 1 000 Kč, pojistka 500 Kč)

Stavební úpravy prostor (2x probourání dveří z toho jedny výměna = cca 15 000 Kč)

Poplatky úřadům (kolky, stavební povolení, posudky bezpečnosti,…) odhadem 8 000 Kč

Mzdové náklady 18 500 Kč

 

Kdo může darovat?

Podpořit činnost našeho občanského sdružení může kdokoli.

 

Co darovat?

 

Materiální dary – nové ale i starší použitelné vybavení a materiál

Máte-li zájem podpořit nás například níže vyjmenovaným materiálem, kontaktujte nás pro domluvení podrobností. Kontakt tel. 602 347 318 mail cerman@pbliberec

Materiál na stavební úpravy

Automobil pro rozvor potravin

Vysokozdvižný vozík

Chladicí zařízení

Vybavení kanceláře

Počítač, software

Regály

 

Finanční dary  - jsou praktické v tom, že je můžeme použít kdykoli tam, kde právě schází. Samozřejmě v souladu s naším posláním a darovací smlouvou.

 

Jak darovat?

 

Peníze posílejte na náš účet 2200331006/2010 pod variabilním symbolem 327854.

Uvedený variabilní symbol určuje druh přijaté platby – daruji (vyťukáním těchto čísel na mobilu vznikne slovo „daruji“).

 

Pokud chcete věnovat prostředky v hotovosti, kontaktujte nás prosím, domluvíme Vám vyhovující způsob. Kontakt tel. 602 347 318 mail cerman@pbliberec

 

Hodnotu daru si můžete odečíst od základu daně z příjmu (jako fyzická osoba nejvýše 10 %, právnická osoba nejvýše 5 % ze základu daně). Pro tento účel Vám zašleme darovací smlouvu (požádejte o vydání darovací smlouvy na emailové adrese finance@pbliberec.cz  nebo se osobně domluvte na tel. čísle 739 375 492.

Ve smlouvě se uvádí, že dar použijeme v souladu s posláním a cíli občanského sdružení Potravinová banka Liberec.