Potravinová banka Liberec - Podporují nás

anebo organizace a společnosti podporující činnost PBL

 

Podpora v aktuálním roce 2016:

 

Statutární město Liberec poskytuje za symbolickou cenu pronájem vhodných nebytových prostor.

Statutární město Liberec zároveň opakovaně podporuje činnnost PBL příspěvkem ze svého rozpočtu. Pro rok 2016 je jeho výše 300 000,-

 

 

 

 

 

Liberecký kraj poskytuje PBL opakovanou podporu. Pro letošek je její výše 120 000,-

 

Ministerstvo zemědělstí podpořilo činnost PBL dvěma dotačními tituly:
provozní dotací ve výši 495 000,-
investiční dotací ve výši 990 500,- ze které bude provedena rekonstrukce skladových prostor.

 

 

 

 

 

Podpora v předchozích letech:

Česká federace potravinových bank poskytla našemu sdružení částku 40 000,- jako podporu pro rozjezd našeho fungování.

 

 

 

Teplárna Liberec a.s. podpořila činnost Potravinové banky Liberec příspěvkem ve výši 30 000,-.

 

 

 

Společnost Termizo a.s. poskytla příspěvek 15 000,-.

 

 

 

 

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové poskytl 80 000,- na materiální vybavení prostor PBL

 

 

 

 

Občanské sdružení Jety 98 podpořilo vytvoření pracovního místa pro skladníka naší pobočky částkou 129 500,-

 

 

 

 

Částečná úhrada PHM