Potravinová banka Ostrava

Potravinová banka v Ostravě, z. s. je partnerem Ministerstva práce a sociálních věcí při realizaci projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR  (registrační číslo CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008).

Plakát ke stažení ZDE

Potravinová banka je organizací, která slouží jiným sdružením a organizacím bojujícím proti sociálnímu vyloučení různých skupin obyvatelstva. Uzavírá dohody s místními humanitárními nebo charitativními organizacemi a dodává jim shromážděné potraviny. Funkce potravinových bank spočívá v darování a rozdělování. Činnost potravinové banky spočívá v ochotě projevit aktivní solidaritu a odpovědnost. Je závislá na vůli dárců, a tím vydává svědectví o nezištné pomoci. Banka dává. Nejistota existuje v každém období a na každém místě. Proto výrobky potravin, které banka zdarma dostane, jsou přidělovány po celý rok četným charitativním sdružením, humanitárním organizacím, střediskům vzájemné pomoci nebo útulkům podle toho, jak se v dané lokalitě vyskytují.

 
Historie
Počátky Potravinových bank můžeme sledovat již v roce 1967, kdy John Van Hengel zakládá první potravinovou banku ve Phoenixu v Arizoně (USA), aby čelil nárůstu chudoby a současně bojoval proti plýtvání potravinami.Tímto krokem se nechává inspirovat několik charitativních organizací v Paříži a v roce 1984 založí první potravinovou banku. Ty pak dále vznikají i v jiných zemích (Polsko, Itálie, Portugalsko). V roce 1986 se spojily do Evropské Federace potravinových bank. Registrace občanského sdružení Potravinová banka v Ostravě byla provedena u ministerstva vnitra v dubnu 2009.  O rok později pak zahájila svoji oficiální činnost.

      

Poslání
Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.

 

Cíle
- zdarma získávat potravinové a zemědělské přebytky a příspěvky shromážděné v potravinových sbírkách

- účelně vydávat takto získané potraviny potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě místních organizací

- podporovat solidaritu mezi lidmi

 

Jak funguje potravinová banka?

 

Od dárců směřují potraviny do potravinové banky (na ulici Hasičská 550/50 v Ostravě-Hrabůvce) a odtud si je odvážejí organizace, které poskytují služby lidem v nouzi.

 

Kdo jsou dárci potravinových bank: 

 - zemědělští výrobci
 - výrobci potravin
 - potravinové řetězce, maloobchodníci
 - evropský program potravinové pomoci
 - potravinové sbírky

 

Kdo jsou zprostředkovatelé pomoci:

Poskytovatelé služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení.


Kdo jsou příjemci pomoci:
- lidé bez domova

- lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením

- lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách

- lidé v momentální sociální nouzi

STANOVY

Stanovy PBOV.pdf (198015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA

VZ 2015 - verze pro tisk.pdf (1,7 MB)

 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016