Podpořili nás v roce 2017:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 
---------------------------------------------------------------------------------
 

V roce 2016 byla Potravinová banka v Ostravě, z. s. podpořena Ministerstvem zemědělství investiční dotací ve výši 950 tis. Kč a provozní dotací ve výši 500 tis. Kč.

 

Dále Moravskoslezským krajem dotací na pokrytí provozních výdajů ve výši 200 tis. Kč a Statutárním městem Ostrava dotací k pokrytí provozních výdajů ve výši 250 tis. Kč.

 

 

V roce 2015 finančně podpořili činnost Potravinové banky v Ostravě:

 

 

 

 

 

 

 

Velmi děkujeme za finanční pomoc a podporu naší organizace, která pomáhá svou činností bojovat proti hladu, chudobě a plýtvání potravinami.