Potravinová banka Plzeň, z.s.

 
Byla založená v Plzni dne 13.6. 2014 zakládajícími organizacemi: Diecézní Charita Plzeň, Městská Charita Plzeň, NADĚJE, Diakonie ČCE- středisko Západní Čechy, Občanské sdružení ONŽ, DOMUS - centrum pro rodinu, Oblastní Charita Klatovy, Oblastní Charita Horažďovice, Oblastní Charita Rokycany, Oblastní Charita Sušice.
 
Patří do rodiny sítě potravinových bank v Čechách a v srpnu 2014 získala členství v České Federaci potravinových bank.
 
Má za cíl shromažďovat zdarma potraviny, skladovat a přidělovat je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.
 
Působí v rámci Plzeňského kraje na základě pověření České Federace Potravinových bank. Díky členství v uvedené federaci se může prokazovat jako potravinová banka a užívat loga České Federace Potravinových bank.
 
Odběratelem potravin se mohou stát právnické osoby, které poskytují potravinovou pomoc chudým a potřebným lidem. Žádost o statut odběratele je možno podat prostřednictvím kontaktů ZDE.
 
 
Potravinová banka Plzeň je partnerem Ministerstva práce a sociálních věcí při realizaci projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR  (registrační číslo CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008).