• 11.11.2017 | Národní potravinová sbírka vynesla rekordních 16,4 tuny potravin. Uskutečnila se ve 36 obchodních domech v Plzni, Rokycenech, Domažlicích, Klatovech, Sušici, Tachově. Potraviny se budou rozdělovat v následujících 3-4 měsících. Více zde FB
 • 10.10.2017 | Valná hromada spolku. Letošní vlaná hromada spolku byla odlišná od ostatních tím, že po třech letech fungování jsme volili nového předsedu, předsednictvo a kontrolní komisi. Předsedou spolku byl zvolen Daniel Svoboda, členy předsednictva jsou Jiří Lodr a Pavel Janouškovec. Členy kontrolní komise jsou Romana Svobodová, Marie Hrečínová, Marie Mentlová. Další info FB
 • 10.10.2017 | V DEPU2015 jsme zorganizovali setkání odběratelů potravin plzeňské Potravinové banky. Zůčastnili se všichni stávající odběratelé. Program jednání obsahoval organizační pokyny k Národní potravinoví sbírce, obecné informace k probíhajícímu Operačnímu programu PMP a proběhla diskuse k problematice výdeje příjmu potravin. Info FB
 • 26.7.2017 | Ministerstvo zemědělství schválilo pro rok 2017 finanční podporu Potravinové bance ve výši téměř 400 000 Kč.
 • 1.6.2017 | V posledních několika týdnech jsme rozšířili portfólio odběratelů potravin o Společnost Tady a Teď, Mátu, Ledovec, město Radnice a Kralovice. V současné době spolupracujeme s 19 organizacemi, které odebírají potraviny.  
 • 4.5.2017 | Plzeńská potravinovka má konečně auto! A to díky městu Plzeň, které poskytlo celou částku na jeho nákup. Dodávku nám předal pan primátor Zrzavecký. Více zde ...
 • 1.5. 2017 Potravinová banka Plzeň, změnila ke dni 1.5. 2017 svoje sídlo. Máme sklad, kancelář i sídlo, vše na jednom místě, na adrese Politických vězňů 5, 301 00  Plzeň.
 • 5.4.2017 | Město Plzeň poskytlo bance finanční dotaci ve výši 250 000 Kč pro rok 2017. Z přidělených prostředků bude podpořen především provoz skladu potravin. 
 • 21.3. 2017 | Jsme v MF DNES!
 • 11.1.2017 | Plzeňský kraj podpořil pro rok 2017 činnost Potravinové banky Plzeň částkou 320 000 Kč. Finanční dotace je určena na mzdy pracovníků a provoz spolku.                
               ROK 2016
 • 14.11.2016 | Národní potravinová sbírka 2016 vynesla celkem 12 tun potravin. Děkujeme za pomoc dobrovolníkům z Charity, Diakonie, Poradny pro ženy a dívky, Domusu, Domovinky, Naděje a řetězci Makro.  
 • 4.7. 2016 | Ministerstvo zemědělství podpořilo naši banku finanční dotací z programu Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů. Dotace je určena na mzdové o provozní náklady v roce 2016. 
 • 1.5. 2016 Naši Potravinovou banku podporuje obchodní dům Tesco Plzeň Americká! Třikrát v týdnu dostáváme bezplatně sladké a slané pečivou všeho druhu. Jedná se o produkty, které zbývají na konci otevírací doby, jsou bez závady určené ke spotřebě. Standardně se likvidují, ale v tomto případě se americké Tesco dobře rozhodlo darovat potraviny potřebným lidem. Velmi děkujeme paní Ivaně Štruncové, která tuto pomoc za obchodní dům Tesco zajišťuje. 
 • 1.3. 2016 | Plzeňský kraj podpořil činnost Potravinové banky Plzeň částkou 320 000 Kč. Finanční dotace je určena na mzdy pracovníků na rok 2016. V současné době zajišťují provoz banky dva zaměstnanci - koordinátorka aktivit a skladník. 
 • 30.11. 2015 | Během Národní potravinové sbírky darovali lidé v Plzeňském kraji celkem 10 tun potravin! Výsledek sbírky je dvojnásobný, oproti roku 2014. 
 • 30.5. 2015 | Plzeňská potravinová banka obdržela finanční dar od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Z finančního daru bude pořízena manipulační technika do skladu potravin. 
 • 1. 3. 2015 | Potravinová banka se dohodla na spolupráci s plzeňskou pobočkou obchodního řetězce MAKRO. Spolupráce bude spočívat v tom, že MAKRO bude bance zpravidla jednou měsíčne poskytovat potraviny, které jsou pro řetězec obtížně prodejné, nícméně s platnou expirační dobou spotřeby. V únoru 2015 proběhla první dodávka potravin v hodnotě více než 30 000 Kč. 
 • 27. 11. 2014 | Během Národní potravinové sbírky darovali lidé v Plzeňském kraji celkem 4,4 tuny potravin!
  Tesco Rokycanská 807 kg, Tesco Bory 935 kg, Tesco Americká 510 kg, Globus Chotíkov 1042 kg, Penny Market Klatovy 405 kg, Kaufland Domažlice 655 kg.
  Potravinovou sbírku zajišťovalo přes 50 dobrovolníků.
  Část potravin bude v krátké době vydána organizacím poskytujícím sociální a charitativní služby a část potravin bude uskladněna a vydávána průběžně. 
 • Dne 22. 11. 2014 proběhne Národní potravinová sbírka. V Plzni se uskuteční v obchodních domech Tesco (Rokycanská, Bory, Americká) a Globus Chotíkov. Sbírka se uskuteční též v Klatovech v Penny Marketu a v Domažlicích v OD Kaufland a v obchodním řetězci DM drogerie.

  Sbírku v Plzeňském kraji zajišťuje Potravinová banka Plzeň. Kontakt na hlavního koordninátora: Jan Jung, 731433013

  Podrobné informace: http://potravinypomahaji.cz/ 
   
 • 1. 9. 2014 | Město Plzeň poskytlo PBP finanční dotaci určenou na provoz skladu potravin. 
 • 1. 9. 2014 | PBP získala do pronájmu sklad potravin na adrese Politických vězňů 5 Plzeň. MAPA
 • 20. 8. 2014 | Česká Federace potravinových bank pověřila PBP koordinací Národní potravinové sbírky pro Plzeňský kraj. Sbírka potravin se uskuteční dne 22.listopadu 2014. V Plzňském kraji bude probíhat ve městech Plzeň, Klatovy, Domažlice a Horažďovice.
 • 20. 8. 2014 byla PBP přijata za člena České federace potravinových bank jako jediná potravinová banka v Plzeňském kraji.
 • 29. 7. 2014 požádala PBP o přijetí do České federace potravinových bank.
 • 11. 7. 2014 zapsal Krajský soud v Plzni Potravinovou banku Plzeň, z.s. (PBP), do spolkového rejstříku pod číslem L 7075. Ve sbírce listin jsou uloženy Stanovy včetně Charty evropských potravinových bank.
  Předsedou PBP, je Daniel Svoboda, B.Th., předsedkyní kontrolní komise Marie Hrečínová Prodanová, členkami jsou Mgr. Šárka Kordová a Mgr. Romana Svobodová.
  Sídlo PBP je na adrese Sladkovského 428/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
 • 13. 6. 2014 se konala ustavující schůze Potravinové banky Plzeň, z.s. Zakládajícími členy je 10 významných poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji.