Podporují nás - děkujeme!

 

Plzeňský kraj poskytl pro rok 2017 dotaci na mzdové náklady pracovníků ve výši 320 000 Kč.

 

 

Statutární město Plzeň věnovalo bance částku 602 000 Kč na nákup užitkového vozu určeného pro převoz potravin. 
Město dále poskytlo potravinové bance na rok 2017 finanční dotaci 250 000 Kč určenou na provoz skladu potravin.

     

 
 

 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytl v roce 2015 finanční prostředky na nákup manipulační techniky do skladu potravin.