Jak se stát členem Potravinové banky v Praze

 

Členem se mohou stát právnické osoby, které v oblasti působnosti Potravinové banky poskytují potravinou pomoc chudým a potřebným lidem.

O přijetí člena rozhoduje na základě jeho písemné žádosti Předsednictvo PB. Nepřijatý člen se může proti rozhodnutí Předsednictva PB odvolat k Valné hromadě a to do 30 dnů od rozhodnutí o nepřijetí, písemně do rukou předsedy. O skutečnosti přijetí či nepřijetí nového člena informuje Předsednictvo PB Valnou hromadu PB.

 

Složení představenstva Potravinové banky v Praze

Předsedkyně: Věra Doušová

Místopředseda: František Pekárek

Místopředsedkyně: Pavla Šešínová

 

Práva a povinnosti členů PB

Každý člen má právo se aktivně účastnit činnosti PB.
Povinností všech členů je:
a) podporovat rozvoj PB
b) účast na valné hromadě
c) zaplatit členský příspěvek, jehož výši pro každý rok určí valná hromada.